Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

wszystkojestmozliwe
13:14
3640 9682
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapouler pouler
wszystkojestmozliwe
13:12

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
wszystkojestmozliwe
13:08
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viawrazliwa wrazliwa
wszystkojestmozliwe
12:09
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
12:08
9816 80d2 500

alombreda:

Colette Saint-Yves

Reposted fromink ink viamrrru mrrru
wszystkojestmozliwe
11:50
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viamefir mefir
wszystkojestmozliwe
11:48
wszystkojestmozliwe
11:48
4940 6ca2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
wszystkojestmozliwe
11:44
3735 bdd7 500
Przynajmniej mamy jedno niebo
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawyliczanka wyliczanka
wszystkojestmozliwe
11:44
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
— z zeszytu
Reposted fromosaki osaki viawyliczanka wyliczanka
11:44
3925 8c4f
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viawyliczanka wyliczanka
11:44
9462 2502
Reposted fromLittleJack LittleJack viawyliczanka wyliczanka
wszystkojestmozliwe
11:43
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromcollarbones collarbones viawyliczanka wyliczanka
wszystkojestmozliwe
11:43
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viawyliczanka wyliczanka
wszystkojestmozliwe
11:43
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viawyliczanka wyliczanka
wszystkojestmozliwe
11:43
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viawyliczanka wyliczanka
11:43
wszystkojestmozliwe
11:42
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren (bo znowu rozrywa mi się serce)
wszystkojestmozliwe
11:42
Rozdział czternasty jest zatytułowany: Jaką nadzieję może żywić myślący człowiek co do przyszłości ludzkości, jeśli weźmie pod uwagę doświadczenia ostatniego miliona lat?

Na przeczytanie rozdziału czternastego nie trzeba zbyt wiele czasu. Składa się on z jednego tylko słowa i kropki. Oto ono:

„Żadnej.”
— Vonnegut, "Kocia kołyska"
Reposted fromelloko elloko viawyliczanka wyliczanka
wszystkojestmozliwe
11:42
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted frompassionative passionative viawyliczanka wyliczanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...