Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

wszystkojestmozliwe
11:42
wszystkojestmozliwe
11:42
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
wszystkojestmozliwe
11:41
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viawyliczanka wyliczanka
wszystkojestmozliwe
11:41
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako
wszystkojestmozliwe
11:41
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller

June 23 2015

wszystkojestmozliwe
11:56
5610 45f8 500
wszystkojestmozliwe
11:19
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong via8agienny 8agienny
wszystkojestmozliwe
11:18
Są dni, w których mógłbym zostać mistrzem smutku. Wyobrażam sobie takie mistrzostwa. Przychodzą różni tacy z marnymi minami, a jury wybiera tę najmarniejszą. Stoję potem na podium, a obok mnie smutasy, które przegrały i są przez to jeszcze smutniejsze. A ja się cieszę i tytuł mistrza zostaje mi odebrany. Przesrane.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeminehoney beminehoney
wszystkojestmozliwe
11:16

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viametanoiaa metanoiaa
11:16
0550 fed4 500
Reposted frombackground background viaclintwestwood clintwestwood
wszystkojestmozliwe
11:04

June 20 2015

wszystkojestmozliwe
20:48
wszystkojestmozliwe
20:24
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viaolamiko olamiko
wszystkojestmozliwe
20:24
Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na ciebie. Czekam, że może wraz z tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromrol rol viapouler pouler
20:10
6531 5a5e 500

onegoodglove:

needthisbook:

Ten Major Artists:

Wong Wong & Lu Lu

Wong Wong & Lulu

Pepper gazing into the mirror before a self-portrait

Pepper examining himself before commencing a self-portrait

Pepper painting his self-portrait

Pepper’s self-portrait

Tiger

Tiger the spontaneous reductionist

Misty in action

Misty goes off the wall

Minnie: abstract expressionist

Minnie, the abstract expressionist

Minnies finished work

Minnie’s Reindeer in Provence, 1992.

Smokey contemplating

Smokey painting after an hour in the catnip patch

Smokey painting after an hour in the catnip patch

Smokey at work

Ginger's 'Stripped Bare Birds', 1992.

Ginger’s Stripped Bare Birds, 1992.

Princess' 'Regularly Ridiculed Rodents', 1993.

Princess, the elemental fragmentist

Charlie the peripheral realist

Charlie, the peripheral realist

THE COFFEE SHOP NEAR MY JOB HAS THIS BOOK AND ITS SISTER BOOK:

WHY PAINT CATS

WHERE THEY ALSO PAINT CATS

Reposted fromfasel fasel viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
wszystkojestmozliwe
11:01
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viagosiakowe gosiakowe

June 19 2015

wszystkojestmozliwe
23:58
6701 ea5d
Reposted frompulperybka pulperybka viaNanutka Nanutka
wszystkojestmozliwe
23:36
3327 67b7
Reposted fromholdmy holdmy viakatalama katalama
wszystkojestmozliwe
20:27
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
wszystkojestmozliwe
20:19
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viala-lu la-lu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl